Visie

Ieder mens is groter en kan meer dan hij of zij zelf denkt. Ook al heb je geen goede start gekregen of bevind je je nu in een moeilijke situatie. Je hebt krachten en talenten. En met hulp van anderen kun je leren hoe je je doelen kunt halen, of die nu praktisch, lichamelijk, financieel, sociaal of psychisch zijn.

We behandelen jou en iedereen met respect voor de eigen normen en waarden. Op onze werkplek discrimineren we niet. Ieder mens mag anders zijn. Wel kunnen we in gesprek over ‘anders zijn’, als we ook willen ontdekken waarin we hetzelfde zijn. Of hoe het komt dat de ander anders is. Zodat we elkaar leren begrijpen en de kloof tussen ons kleiner wordt.

In onze overeenkomsten én onze verschillen zit onze kracht. Daarom bouwen we bruggen, tussen mensen, tussen organisaties, en tussen mensen en organisaties. We vullen elkaar aan. Omdat geen mens het alleen kan of hoeft te doen.

We zijn ervan overtuigd dat we samen verder komen dan ieder voor zich. En als we jou onderweg ontmoeten, draag jij daar ook aan bij. Omdat je meer kunt dan je denkt. En meer doet dan je denkt. Omdat jij net zo belangrijk bent als wij.

Missie

Sterk in Company zet in op het terugdringen van ongelijkheid en afstand tussen mensen onderling én tussen  groepen. Sterk in Company wil mensen meer kans geven mee te doen in de maatschappij en wil een gevoel van saamhorigheid bevorderen. We bieden ruimte voor ontmoeting, voor het ontwikkelen van talenten en voor het versterken van de eigen kracht. We informeren mensen zodat zij zelf keuzes kunnen maken en de regie over hun leven krijgen en houden. We voeren onze missie uit in samenwerking met andere organisaties en hebben aandacht voor goede doelen en duurzaamheid.