Schiedam: stadsbreed

WOT Schiedam: wijkbewoners kunnen naar hun WijkOndersteuningsTeam (WOT) met vragen over zorg, welzijn, opvoeden en inkomen.

ROG Plus Maassluis, Vlaardingen, Schiedam: maatschappelijke ondersteuning voor inwoners met een hulpvraag.

Stroomopwaarts Maassluis, Vlaardingen, Schiedam: voor inwoners die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Gemeente Schiedam

SeniorenWelzijn: voor thuiswonende senioren in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

De Oproepcentrale: brengt thuiswonende mensen die hulp nodig hebben in contact met vrijwilligers.

Frankelandgroep: wonen, zorg en welzijn voor senioren. 

Argos Zorggroep: wonen, zorg en welzijn voor ouderen.

Soos Blauwhuis: is een burgerinitiatief voor en door senioren en biedt activiteiten, belangenbehartiging en sociaal-maatschappelijke ondersteuning.

Home-Start Schiedam: ervaren en getrainde vrijwilligers bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. 

Minters Mantelzorg: ondersteunt mensen die zich inzetten om voor anderen te zorgen, de zgn. mantelzorgers. Minters zet haar deskundige consulenten in om hen te helpen en heeft daarvoor o.a. goede contacten met de wijkteams, organisaties voor (respijt)zorg en huisartsen. 

Formulierenbrigade Schiedam: wie het moeilijk vindt om formulieren in te vullen, kan hier terecht.

Voedselbank Schiedam: ondersteunt Schiedammers die niet voldoende geld hebben om eten te kopen. Aanmelden kan niet rechtstreeks maar loopt via o.a. WOT Schiedam.

Stichting Taalplus: taalondersteuning voor iedereen die moeite heeft met Nederlands spreken of schrijven.

Lets ruilwinkel Schiedam: is een winkel waarin goederen en diensten geruild kunnen worden. Het systeem maakt het voor mensen met een kleine beurs mogelijk om allerlei noodzakelijke spullen te kopen of te verkopen en diensten aan te bieden of af te nemen.

Stichting Mooi Werk: maakt verbinding door én met kunst.

Stichting De Spellenfabriek: brengt iedereen samen die interesse heeft in spellen, ongeacht hun achtergrond of leeftijd en is er ook om ontspanning te kunnen bieden aan mensen met weinig geld. 

Stichting 4 Sweet Social: doelstelling van stichting 4 sweet social is o.a. het opkomen voor de belangen van minder validen, het verminderen van de eenzaamheid onder ouderen en kinderen, discriminatie, pesten en eventuele uitsluiting van de samenleving.

DOCK Schiedam: is actief op het gebied van welzijn voor Schiedammers, jong en oud. DOCK laat mensen zien waar hun talenten liggen, want iedereen kan iets bijdragen en zo van betekenis zijn voor een ander.

Doel Delfland/GGZ Delfland: bij Doel Delfland aan het Spinhuispad kun je terecht voor onder meer zinvolle dagbesteding. Verder is er een kledingwinkel, kan er geluncht worden en is er een houtzagerij en een lijstenmakerij.

Servicepunt Vrijwilligers Schiedam: ondersteunt mensen die iets voor een ander (willen) DOEN. Ben je op zoek naar een vrijwillige klus of  heb je vragen over verzekeringen, vergoedingen, regels of mogelijkheden. Het Servicepunt helpt zowel vrijwilligers als organisaties verder!

ASVZ: is er voor iedereen met een verstandelijke beperking. ASVZ biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding, bij wonen , dagbesteding, school of werken. Maar ook bijv. logeermogelijkheden en diverse activiteiten.

Stichting Incentive: organiseert inloopbijeenkomsten in Schiedam met diverse activiteiten daaromheen. Iedereen die daaraan behoefte heeft, is welkom. 

Inloophuis De Boei: is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun
naasten, in de meest ruime zin van het woord. Een plek waar ontspannende activiteiten worden geboden en mogelijkheden zijn andere lotgenoten te
ontmoeten.

Stichting Meet The Parents: is van en voor ouders en verzorgers van zorgintensieve kinderen en jongvolwassenen. In Schiedam organiseren de ouders inloop-ochtenden met als doel  even tijd voor jezelf en bijv. het delen van informatie. 

Stichting Pimp je Wijk: staat voor het opfleuren van buurten en verwaarloosde stukjes van de wijk. Samen met bewoners pimpt de stichting wijkdelen op door middel van kunstprojecten en
leefbaarheidsprojecten.

Schiedam: wijkgericht

De Buren van Oost

Wijkcentrum Oost

Buurtwerkplaats De Buren, Oost

Wijkcentrum De Brug, Noordrand

Ontmoetingen in De Noordrand programma   &   plattegrond

Wijkcentrum De Erker, West

Stichting De Buurt-Vrouw, West

Het Zimmertje, Groenoord

Het Puttertje, Nieuwland

Dock – Wijkcentrum Dreesplein, Nieuwland

Hof in Zuid, De Gorzen

Stichting Jongeren en Senioren, De Gorzen