Regelmatig kom ik mensen tegen die maar met moeite rond kunnen komen. In gesprek blijkt dan vaak dat mensen niet weten welke regelingen en voorzieningen er zijn voor mensen met een laag inkomen. Daarom wil ik tips delen over rondkomen en hier is de eerste.

Iedere gemeente kent een individuele inkomenstoeslag. De hoogte hiervan en de voorwaarden verschillende per gemeente. U vindt de regeling voor uw gemeente door op internet te zoeken op ‘individuele inkomenstoeslag’ + de naam van uw gemeente.

Individuele inkomenstoeslag Schiedam

In Schiedam is de toeslag rond Euro 200 voor alleenstaanden en Euro 360 voor samenwonenden en geldt voor mensen die al 3 jaar een laag inkomen (maximaal 110% van de bijstamdsnorm) hebben, weinig ander vermogen en geen zicht hebben op verbetering van die situatie. Gezinnen met kinderen ontvangen nog een extra toeslag. De volledige voorwaarden en uitleg over de regeling vindt u hier.

De toeslag kan 1 x per 12 maanden aangevraagd bij Stroomopwaarts. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag dan kunt u terecht bij de Formulierenbrigade. De contactgegevens van Stroomopwaarts en de Formulierenbrigade vindt u hier.

Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk ook altijd langs gaan bij het WijkOndersteuningsTeam in uw wijk. Gegevens van het WOT vindt u hier. Zij kunnen u dan verder helpen of in contact brengen met iemand die dit verder samen met u kan regelen.

Geldzaken – individuele inkomenstoeslag